Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικών

Μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, με κριτήριο  την αισθητική, την λειτουργικότητα & την βέλτιστη αξιοποίηση του κάθε ακινήτου. Το έργο μας εκτείνεται σε μια μεγάλη ποικιλία έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για νέα και υφιστάμενα κτίρια.

Η εξαιρετική εξυπηρέτηση που προσφέρει το τεχνικό δυναμικό του Αnakta και η προσεκτική τήρηση προϋπολογισμών και προθεσμιών προσφέρουν την αξία που περιμένουν οι πελάτες μας.

Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια τα οποία και ακολουθούμε αφορούν:

  • Aρχιτεκτονική Μελέτη
  • Δομική – Στατική ανάλυση
  • Σύνταξη Κατασκευαστικών Εγγράφων
  • Μοντελοποίηση πληροφοριών κτιρίου (BIM)
  • Βιώσιμος Σχεδιασμός / Παθητικό Κτίριο
  • Εγκρίσεις σχεδίων – Υπηρεσία Δόμησης
  • Διοίκηση Κατασκευών
  • Διασφάλισης Ποιότητας – Φάκελος Ποιότητας Έργου