Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η θερμική άνεση του χρήστη στο εσωτερικό ενός κτιρίου, καθώς και το ενεργειακό αποτύπωμα νέων και υφιστάμενων κτισμάτων, αποτελούν αντικείμενο των Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης που διενεργεί η εταιρεία μας και το επιτελείο των συνεργατών της, τόσο στα πλαίσια έκδοσης Οικοδομικής Άδειας , όσο και στα πλαίσια ένταξης στο πρόγραμμα ‘’Εξοικονομώ’’. Στα νεόδμητα κτίρια επιτυγχάνουμε κατ’ ελάχιστον ενεργειακή κατάταξη (Α) , και κατά περίπτωση (Α+) έως και (ΑΑ+) ‘’Παθητικό Κτίριο’’ σε συνεργασία με το Ε.Ι.Π.Ε.Κ με επιπλέον 5% στον συντελεστή δόμησης.
Στα υφιστάμενα κτίρια ,αναλαμβάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση ,τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και κατασκευαστικής υλοποίησης, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και σε ενεργειακό αποτύπωμα Παθητικού Κτιρίου, ανεξαρτήτως την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία και την παλαιότητα του κελύφους.

Επιτυγχάνεται έτσι:

  1. Η μετατροπή ενός ενεργοβόρου κελύφους σε φιλικό προς το περιβάλλον κέλυφος.
  2. Η ελαχιστοποίηση του κόστους ψύξης – θέρμανσης για τον χρήστη.
  3. Σημαντική αύξηση της μεταπωλητικής αξίας του ακινήτου.
  4. Η επίτευξη ποιοτικής και υγιεινής διαβίωσης του χρήστη στο εσωτερικό του κτιρίου.