Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Τα επιτυχημένα έργα ξεκινούν με τον άρτιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ορθή τοποθέτηση του κτίσματος εντός του οικοπέδου. Μελετώντας τον απαιτούμενο αριθμό εναλλακτικών σεναρίων, με την ενεργή συμμετοχή του πελάτη, επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα όσον αφορά την αισθητική και την λειτουργικότητα, προσαρμοσμένα στις προσωπικές του ανάγκες. Αναλαμβάνουμε την σύνταξη της πλήρους Αρχιτεκτονικής Μελέτης, τόσο σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης (συμπεριλαμβανομένης τρισδιάστατης απεικόνισης) η οποία απαιτείται για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, όσο και σε επίπεδο Μελέτης Εφαρμογής.