Συμβατική Κατασκευή – Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Η συμβατική κατασκευή, αποτελείται από ολόσωμα φορέα – θεμελίωση, υπόγειο, υποστυλώματα, δοκοί & πλάκες – εξολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελεί το πλέον διαδεδομένο δομικό σύστημα στη χώρα μας, μειονεκτώντας σε σχέση με την μεταλλική-σύμμικτη κατασκευή ως προς την μεγαλύτερη δυσκαμψία, τα παχύτερα δομικά μέλη και το μεγαλύτερο βάρος της. Επιπλέον, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος κατασκευής της σε σχέση με την μεταλλική σύμμικτη.

Κατασκευάζεται εξολοκλήρου στο εργοτάξιο με ξυλότυπο, και συνεργάζεται επίσης με οποιοδήποτε σύστημα τοιχοποιίας. Στο συνολικό κόστος κατασκευής , προστίθεται και το κόστος ενσήμων.