Γιατί χάλυβα;

 

  • Ο ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οριοθετήστε το χρόνο κατασκευής του κτιρίου σας και εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα. Η χρήση του χάλυβα ως δομικού υλικού είναι πολύ καλά τυποποιημένη και ρυθμισμένη. Αυτό επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των χαλύβδινων κατασκευαστικών έργων.

Οι μεταλλικές κατασκευές μπορούν να ολοκληρωθούν σε μικρότερο χρόνο από τις κατασκευές με οποιοδήποτε άλλο δομικό υλικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κατασκευαστικές δυσκολίες – προκλήσεις είναι πάντα παρούσες και κανείς δεν θέλει παράταση των κατασκευαστικών εργασιών σε σχέση με τον αρχικό χρονικό προγραμματισμό.

 

  • Ο ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ο χάλυβας προσφέρει στους αρχιτέκτονες μεγαλύτερη ελευθερία σχεδιασμού. Ο συνδυασμός της δύναμης, της αντοχής, της ομορφιάς, της ακρίβειας και της ελατότητας δίνει στους αρχιτέκτονες ευρύτερες δυνατότητες για να εξερευνήσουν ιδέες και να αναπτύξουν νέες λύσεις.

Οι χαλύβδινες διατομές παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης – ‘’γεφύρωσης’’ μεγάλων αποστάσεων – ανοιγμάτων. Τα εκτεταμένα ανοίγματα από χάλυβα μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους, ανοιχτούς χώρους, εσωτερικούς χώρους χωρίς υποστυλώματα. Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των υποστυλωμάτων διευκολύνει την υποδιαίρεση και την προσαρμογή των χώρων. Τα χαλύβδινα κτίρια είναι συχνά πιο προσαρμόσιμα, με μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της κατασκευής.

 

  • Ο ΧΑΛΥΒΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χάλυβας, ως δομικό υλικό, προσφέρει υψηλότερες τιμές αντοχής και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με άλλα δομικά υλικά. Ο καλύτερος λόγος αντοχής προς πυκνότητα και η τελική αντοχή σε εφελκυσμό καθιστούν τον χάλυβα μια σοφή επιλογή ως δομικό υλικό. Για μεμονωμένες κατοικίες, σε πιο δύσκολες τοποθεσίες, ο χάλυβας συχνά επιτρέπει λιγότερα σημεία επαφής με τη γη, μειώνοντας την απαιτούμενη επιφάνεια και ποσότητα εκσκαφής. Το μικρότερο βάρος του δομικού χάλυβα σε σχέση με άλλα υλικά όπως το σκυρόδεμα, επιτρέπει τη διαστασιολόγηση μιας μικρότερης, απλούστερης και κατά συνέπεια οικονομικότερης θεμελίωσης.

 

  • ΧΑΛΥΒΑΣ = ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Οι πιο επικίνδυνοι τύποι σεισμών είναι αυτοί που πυροδοτούν οριζόντιες κινήσεις, επειδή τα ψηλά κτίρια αντιστέκονται καλύτερα σε κάθετα φορτία από τα οριζόντια. Η κατασκευή μιας κατασκευής για να αντέχει τα σεισμικά κύματα ξεκινά με τα σωστά υλικά με τις σωστές ιδιότητες και ο χάλυβας είναι μακράν το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό για την κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα , τα όλκιμα κτίρια είναι ασφαλέστερα καθώς διαχέουν ενέργεια από τα σεισμικά κύματα. Ένα κτίριο θα έχει συνήθως όλκιμα δομικά μέλη που μπορούν να υποστούν πλαστικές παραμορφώσεις χωρίς πλήρη δομική αστοχία κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Ο χάλυβας είναι ο πιο κοινός τύπος υλικού για τέτοια δομικά μέλη.

Επιπλέον, λόγω του νόμου της αδράνειας, όσο πιο ελαφρύ είναι το κτίριο, τόσο λιγότερη δύναμη θα ασκήσουν τα σεισμικά κύματα στο κτίριο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό, ειδικά για τα ψηλότερα κτίρια, να είναι κατασκευασμένα από ελαφριά και εύκαμπτα υλικά όπως ο χάλυβας που μπορούν να «λυγίσουν» με την κίνηση των σεισμών. Κατά μέσο όρο, τα πολυώροφα κτίρια από χάλυβα είναι 60 έως 70 τοις εκατό ελαφρύτερα από τα κτίρια με σκελετό από σκυρόδεμα του ίδιου μεγέθους.