Υπηρεσίες

MEΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η καλή αρχιτεκτονική δημιουργεί τη βάση για μια καλή ζωή και συμβάλλει θετικά στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη.
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Βασικό αντικείμενο του δομικού σχεδιασμού είναι η κατασκευή κτιριακής δομής ικανής να αντέχει σε όλα τα εφαρμοζόμενα φορτία χωρίς αστοχία κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης ζωής της.
Διαβάστε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Αποτελεί τον συνδυασμό των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν προκειμένου η κατασκευή να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο.
Διαβάστε περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Οι μηχανικοί του Αnakta εξαιτίας της ολοκληρωμένης και πολυετούς δραστηριοποίησης τους στο χώρο της κτιριακής μελέτης και κατασκευής αποτελούν τον ιδανικό σας συνεργάτη.
Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΚΕΥΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - ΣΥΜΜΙΚΤΗ
Οι σύμμικτες κατασκευές χάλυβα-σκυροδέματος έχουν βρει σημαντική εύνοια τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι πλέον το κυρίαρχο σύστημα για ψηλά κτίρια, με σχεδόν το 70% των δομικών συστημάτων να χρησιμοποιούν σύμμικτα συστήματα πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων.
Διαβάστε περισσότερα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η βελτίωση της σεισμικής απόδοσης καθιστά τις υπάρχουσες κατασκευές ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές στις καταστροφικές επιπτώσεις των σεισμών.
Διαβάστε περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Αναβάθμιση των θερμικών χαρακτηριστικών της δομής του κτιρίου. Μερικές εφαρμογές είναι η εξωτερική μόνωση, η μόνωση ταράτσας, η αντικατάσταση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερικό σύστημα σκίασης κ.λπ.
Διαβάστε περισσότερα
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Η βελτίωση της σεισμικής απόδοσης καθιστά τις υπάρχουσες κατασκευές ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές στις καταστροφικές επιπτώσεις των σεισμών.
Διαβάστε περισσότερα