Οικονομική Προσφορά

Προσφορα

Περιγράψτε μας συνοπτικά τι επιθυμείτε να κατασκευάσετε & θα σας αποσταλεί άμεσα οικονομική προσφορά

  • Στοιχεία Κατασκευής
  • Στοιχεία Προσφοράς
0% Complete
1 of 2

Στοιχεία Κατασκευής

Χρήση Κατασκευής

Επιφάνεια ανά Όροφο

Yπόγειο
Ανοιχτοί Ημιυπαίθριοι Χώροι
Εξώστες
Τύπος Οροφής Κτιρίου
Συνήθως όσο ο υποκείμενος όροφος
Πρόβλεψη Ορόφου
Επιθυμώ να μου αποσταλεί οικονομική προσφορά για την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας