ΠΡΟΣΘΗΚΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ (ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

  • Τοποθεσία: Ηλιούπολη Αττικής
  • Επιφάνεια: 153,85 τ.μ
  • Χρόνος Μελέτης: 2017
  • Χρόνος Κατασκευής: 2020-2021
  • Αρχιτεκτονική – Στατική Μελέτη : Anaktas
  • Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών, Στατικών & Κατασκευή : Anaktas

Στις παρυφές του Υμηττού, στην περιοχή της Ηλιούπολης, κατασκευάστηκε  Οροφοδιαμέρισμα Β’ Ορόφου επιφάνειας 108,60τ.μ με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα & απόληξη κλιμακοστασίου. Το οροφοδιαμέρισμα του Β’ Ορόφου κατασκευάστηκε με το δομικό σύστημα της μεταλλικής σύμμικτης κατασκευής (φέρων οργανισμός), επί υφιστάμενου διώροφου κτίσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευής του 1968, το οποίο ενισχύθηκε στατικά πριν την προσθήκη. Η στατική μελέτη προβλέπει τη δυνατότητα προσθήκης Β’ και μελλοντικού Γ’ Ορόφου. Οι πλάκες κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο του παραμένοντος μεταλλότυπου (σύμμικτες), η τοιχοποιία κατασκευάστηκε με το σύστημα ξηράς δόμησης με θερμοπρόσοψη & τοποθετήθηκαν ενεργειακά κουφώματα  αλουμινίου.

Με την εταιρεία Anaktas είχαμε μια πολύ ικανοποιητική συνεργασία από την έναρξη των εργασιών μέχρι και την οριστική παράδοση του έργου. Υπήρχε διαρκής παρουσία και κατανόηση των αναγκών μας, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού του διαμερίσματός μας όσο και κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες μας τόσο ως προς τη λειτουργικότητα όσο και ως προς την αισθητική της νέας μόνιμης κατοικίας μας!