ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΒΟΥΛΑ

  • Τοποθεσία: Βούλα Αττικής
  • Επιφάνεια: 200,00τ.μ
  • Χρόνος Μελέτης: 2021
  • Χρόνος Κατασκευής: 2022-2023
  • Αρχιτεκτονική – Στατική Επίβλεψη & Κατασκευή: Anaktas

Στην περιοχή της Βούλας, κατασκευάζεται  κατοικία  Β’ Ορόφου με πατάρι & σοφίτα επιφάνειας 200,00τ.μ με εσωτερική κλίμακα. Ο φέρων οργανισμός της προσθήκης  κατασκευάστηκε με το δομικό σύστημα της μεταλλικής σύμμικτης κατασκευής , επί υφιστάμενου διώροφου κτίσματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευής του 1986, το οποίο είχε στατική πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη. Το μεσοπάτωμα  κατασκευάστηκε με τη μέθοδο του παραμένοντος μεταλλότυπου (σύμμικτη), η τοιχοποιία  θα κατασκευαστεί με το σύστημα ξηράς δόμησης με θερμοπρόσοψη & θα τοποθετηθούν ενεργειακά κουφώματα  αλουμινίου.